Betingelser

Foreningsoplysninger
Lolland Falster Livredderklub
39069520
Skelstrupvej 68
4930 Maribo
Lolland-Falster Livredderklub
camillawj87@hotmail.com
+45 29780670
https://lfl.mento.club/
Brugsvilkår

Før anvendelsen af Mentoclub (herefter betegnet som systemet eller Mentoclub) kan anvendes skal denne aftale tiltrædes af brugeren. Enhver anvendelse af systemet sker på disse vilkår. Kan vilkårene ikke accepteres, skal enhver brug af systemet straks stoppes.

Systemet er et serverafviklet program, der bliver stillet til rådighed som en online service. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for at du har adgang til systemet. Du er samtidig ansvarlig for at sikre, at alle personer der anvender systemet er bekendt med vilkårene.

Personoplysninger

For betingelser omkring personoplysninger henvises til Betingelser for persondata.

Brugernavn og kode til systemet

Brugere, der ønsker at anvende systemet eller indmelde sig i en forening der anvender systemet, tildeles et brugernavn og en kode. Det er brugerens eget ansvar at opbevare disse informationer forsvarligt. Der kan til hver en tid bestilles en ny kode på den pågældende hjemmeside.

Drift og vedligeholdelse

Systemet drives af Mentoclub ApS eller af en af dennes samarbejdspartnere.

Mentoclub ApS stræber efter så høj tilgængelighed som muligt, men garantere ikke, at der ikke kan opleves visse driftsforstyrrelser fra tid til anden. Alt vedligeholdelse arbejde samt opdatering vil blive varslet af Mentoclub ApS.

Mentoclub ApS er ikke ansvarlig overfor brugeren ved nedetid, og intet krav kan rettes mod Mentoclub ApS som følge heraf.

Tekniske krav

Teknikken optimeres på websitet, således at det fungere i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), samt at siden kan tilgås fra Windows, Mac, tablets og smartphones.

Forbehold

Lolland Falster Livredderklub tager forbehold for eventuelle tastefejl og prisfejl.

Ansvarsfraskrivelse

Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører vil på intet tidspunkt gøres erstatningsansvarlige for anvendelsen af dette websted, herunder garanteres det ikke at websitet eller systemet opfylder brugernes forventninger og behov.

Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører er således ikke erstatningsansvarlige for direkte tab, følgeskader, driftstab som følge af fejl i systemet, teksten eller lignende.

Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugerne, som følge af anvendelse af ydelser leveret af Lolland Falster Livredderklub eller vore leverandører.

Brugeren er selv ansvarlig for sikkerheden i det kodeord som personen har anvendt til at registrere sig med, samt til Systemet. Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører kan ikke gøres ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af brugerens navn og kodeord.

Ethvert link til en samarbejdspartner, leverandør eller tredjemands hjemmeside er uden ansvar.

Lolland Falster Livredderklub tilstræber at sikre at de givne oplysninger på dette website er korrekte, dog lover vi ikke at de er præcis, fuldstændige eller opdateret. Lolland Falster Livredderklub kan foretage ændringer til indholdet når som helst og uden varsel.

Brugere der ikke kan acceptere ovenstående bedes øjeblikkeligt ophøre med at anvende websitet og systemet.

Reklamationer og klager

I forbindelse med klager og reklamationer bedes du kontakte Lolland Falster Livredderklub, kontakt informationer kan du finde på dette webiste.

Ophavsret

Systemet er en serverbaseret applikation, som er beskyttet af ophavsret. Enhver ophavsret tilhører Mentoclub ApS eller tredjemand hvor Texity.NET har erhvervet licens.

Brugeren og Lolland Falster Livredderklub er ansvarlig for, at der ikke indlægges, data i systemet der krænker tredjemands rettigheder, brugeren skadeløsholder somtidig Mentoclub ApS for ethvert krav Mentoclub ApS måtte blive mødt af fra tredjemands side herom, inklusiv de omkostninger Mentoclub ApS måtte afholde i forbindelse med sagens behandling.

Varemærker

Ordet "Mentoclub" og de logoer der anvendes i systemet er varemærker tilhørende Mentoclub ApS og må ikke benyttes at brugeren uden forudgående tilladelse til et andet formål end aftalen tilsiger.

Levering

Ved køb af medlemskab leveres dette øjeblikkeligt.

Abonnementsvilkår

Ved tilmelding af et kontinuerligt abonnement er følgende vilkår gældende.

Det er en forudsætning for indmeldelse af Lolland Falster Livredderklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Lolland Falster Livredderklub og indløseren.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Lolland Falster Livredderklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller afmelder købet hos Lolland Falster Livredderklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet bestemmes af Lolland Falster Livredderklub, beløbet kan ses i dine personlige indstillinger, og bliver automatisk trukket via dit betalingskort.

Kvittering for betaling gøres tilgængelig på brugerens profil.

Når du tilmelder dig accepterer du hernævnte vilkår og salgsbetingelser.

Dit abonnement kan til enhver tid stoppe ved at du kontakter Lolland Falster Livredderklub skriftligt, eller selv forestår udmeldelse via din medlemsprofil.

Inden betalingskortet udløber fremsender Lolland Falster Livredderklub en påmindelse pr. mail herom, hvor du opfordres til at logge ind på din profil og opdatere dine betalingsoplysninger.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at opdatere dine betalingsoplysninger.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos , men hos Quickpay i krypteret og sikker form, se venligst mere herom på https://www.quickpay.net/dk/.

Priser

Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Der tages dog forbehold for trykfejl og prisændringer.

Fortrydelsesret

Ved køb af medlemskab, bortfalder fortrydelsesretten, hvis man har gjort brug af de ydelser medlemskabet giver adgang til. Som udgangspunkt tilbydes der ikke refundering for dine køb, dog refunderes fejlkøb.

Force Majeure

Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører er ikke ansvarlig for mangler ved systemet eller manglende tilgængelighed til systemet som skyldes force majeure, og brugeren vil ikke kunne rette et erstatningskrav mod Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører som følge heraf.

Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører orientere brugeren øjeblikkeligt, hvis der indtræder force majeure.

Hvis force majeure situationen varer mere end 30 dage, kan brugeren opsige aftalen med Lolland Falster Livredderklubmed øjeblikkelig ophør, men kan herudover ikke gøre krav gældende mod Lolland Falster Livredderklub og dennes samarbejdspartnere og leverandører.