Holdbeskrivelser

Alderen kan variere mellem holdene. Primært er holdinddelingen efter børnenes niveau og interesser. 

På alle hold er det sikkerheden der klart er vigtigst for os. Både at sikkerheden er i orden overordnet og at børnene lærer det passe på hinanden og holde øje med hinanden (alle sammen).

Livredning handler desuden om at have overblik, hurtighed, evnen til at tage en hurtig (altafgørende) beslutning og sammenhold.

Alle hold (undtaget konkurrence) indeholder de samme grund elementer og byggestenene er de samme. Kravene bliver større, sværhedsgraden øget, distancerne længere. Vi ligger meget vægt på samarbejde og respekt for hinanden på tværs af alder, køn og fysiske/psykiske kompetencer og selvfølgelig respekt for vand.

 

 

Sommer: I sommerhalvåret handler det om at kunne svømme i det åbne vand, kunne orientere sig og have overskud til at holde øje med andre svømmere. Der skal svømmes en del med finner, maske og snorkel (ABC-udstyr)

I redningsøjemed træner vi med torpedoer, redningskranse og rescueboards. På sigt vil vi inddrage SUP og surfski. Det vil både være redning alene, to og to og i grupper. Samarbejdsøvelser vil være en primær opgave og være en del af de fleste øvelser.

Førstehjælpen er også en vigtig del, det vil både være ren praktisk delt med teori men også som mindre ulykker der skal løses.

For at få lidt mere hav-erfaring tager vi til Bandholm en gang i mellem. Ikke som tidligere en fast dag, men I vil få besked når vi tager afsted. Der vil være træning på den nye strand og ellers vil vi være ved Badeanstalten hvor der også er muligheder for at komme længere omkring.

Vinter: For de fleste af børnene er vinterhalvåret den kedeligeste del af livredderkalanderen. Det er nemlig der skal afbejdes på svømmefærdighederne. Teknikkerne skal terpes, udfoldenheden og tempoet skal øges. Atlsammen uden at det føles som bane-svømning. Børnene får lært at svømme mens de har andte ting i fokus. Gode livreddere er jo også gode svømmere.

Vi træner med svømmefødder stort set hver gang og det er børnene eget anvar at medbringe disse. En stor del at træningen vil bruges på at dykke både langt og dybt. I perioder træner vi med tøj på.

 

Junior Rescue (øvede) Vinter

Svømmeren kan min. svømme 700m uden hjælpemidler. Har som udgangspunkt deltaget på Aqua Safe (Let Øvede) eller andre svømmehold.

Kravene bliver en del skærpet og vi stiller store krav til ind indbyrdes sikkerhed når vi er ude på vandet. De skal være i stand til at kunne dykke minimum 15 meter og 3-4 meter i dybden.

Konditionen er ekstrem vigtig, så der vil være en del løbetræning og andre udholdende øvelser i sand.

Junior Rescue bliver uden tvivl et forbillede for de mindre og det vil vi helt bevist udnytte uden af de kommer til at de står med det overordnede ansvar. Det er en rigtig god læringsproces at kunne formidle vores budskab og det vil også være en god opgave for de ælste.

Meget af træningen vil være med bjærgedukker i forskellig størrelse, med finner/svømmefødder, redningskranse og terpedoer.

 

 

Øvede, Junior Rescue (10 år +) sommer

Svømmeren kan min. svømme 700m uden hjælpemidler. Har som udgangspunkt deltaget på Let Øvede eller andre svømmehold.

Kravene bliver en del skærpet og vi stiller store krav til ind indbyrdes sikkerhed når vi er ude på vandet. De skal være i stand til at kunne dykke minimum 15 meter og 3-4 meter i dybden.

Konditionen er ekstrem vigtig, så der vil være en del løbetræning og andre udholdende øvelser i sand.

De Øvede bliver uden tvivl et forbillede for de mindre og det vil vi helt bevist udnytte uden af de kommer til at de står med det overordnede ansvar. Det er en rigtig god læringsproces at kunne formidle vores budskab og det vil også være en god opgave for de Øvede.

Vi skal på længere svømmeture og det samme med board padling. Træningen vil foregå ude i banerne på søen, så børnene kan få flere kilometer i armene.

De skal kunne mestre de forskellige redningsmetoder alene og i par. ABC-redning og redning med board er basis krav. Desuden skal der ikke være nogle tvivl når det gælder HLR med hjertestarter.

 

Super-Liv, Super Lifesaver (9/10år+) sommer

Er et nyt tiltag her i sommer. Holdet er for dem som rigtig gerne vil livredningen og fællesskabet. Super-Liv tager mere udgangspunkt i selve livredningen og knap så meget i konkurrencedelen. Det kan være et overgangshold mellem Let Øvede og Øvede. Det er muligt at deltage i konkurrencer selv om man gå på dette hold, men ikke et krav.

Her vil vi arbejde med teknikker i forhold til forskellige redningsmetoder og det vil være mere førstehjælpepræget. End el af træningen vil være hvor vi kigger på en ulykke som helhed, fra en sker til vi sætter hjertestarteren på. Dermed alle de elementer der er derimellem.

En stor del af træningen vil være sammen med Øvede og dermed være samme indhold dog med et tilpasset niveau og mængde.

 

Let Øvede, Aqua Safe (8 – 10 år) sommer

Svømmeren kan min. svømme 300m uden hjælpemidler.

En del træningstimer lapper over med Øvede, men tilpasset så niveauet passer. Svømmeturene bliver knap så lange, men får alligevel en rigtig god længe. Når det glæder træning på boards, vil det delvist foregår ude på banerne mellem bøjerne. De skal være i stand til at kunne dykke minimum 10 meter og 2-3 meter i dybden

Førstehjælpen skal der arbejdes med. Der skal oparbejdes en rutine og de korrekte teknikker skal læres og mestres. HLR med hjertestarter vil blive introduceret.

De forskellige redningsmetoder med udstyr vil blive introduceret og arbejdet med. ABC-redningen er ligeledes et krav på Let Øvede.

Let øvede svømmere har mulighed for at deltage i stævner.

 

Begynder, Rescue Kid (6-8 år) sommer

Som begynder er det ikke et krav at kunne svømme, men børnene SKAL være vilde med vand!  Det er klart en fordel hvis svømningen er godt i gang også gerne med hjælpemidler.

Hvis ikke børnene kan svømme får de det lært. De skal være en god svømmer for at være livredder. De skal ligeledes være stand til at kunne dykke 5 meter og 1-2 meter i dybden

På begynderholdet er vi hele tiden med få undtagelser, på lavt vand. De vil stort set hele tiden kunne bunde. Enkelte, efter vores vurdering vil kunne udfordres mere på det dybe.

Det handler meget om tilvænning af åbent vand, læse vinden, bølgerne, mærke bunden/søgræsset, navigerer mm. De skal også finde ud af hvad våddragten gør for den enkelte. Som de andre hold er ABC-redningen også her et grundelement i træningen. Redningen trænes i mindre elementer og til sidst sættes det hele sammen.

Board redning vil i starten forgå med træning på bodyboards. Det er dels for at finde balancen og mærke effekten af bølgerne og strømmen der hurtigt tager fat i de små boards. Senere gælder det de mindre rescueboards som de selvfølgelig også skal have kendskab til.

På dette hold er det ekstra vigtigt at vi har det sjovt selvom det er hårdt og koldt i den danske sommer. Vi vil lege en hel del, alt sammen med et højre formål - fx samarbejde.

 

ABC-redningen er vores retningslinje og guideline for hvor gode vores børn er. Det er nærmest en eksamen. Det er det forbi, det er grundprincippet på kystlivredderuddannelsen og på de danske strande hele sommeren.

Det handler om at børnene er i stand til at redde med maske, snorkel, finner og torpedo. Ligesom alle andre ulykker skal der dannes et overblik, handles hurtigt og kunne redde med disse hjælpemidler som en kystlivredder altid har indenfor rækkevidde.

 

Konkurrence, Action Rescue : Er primært for dem som vil til konkurrencer.

Vælger børnene konkurrencedelen, bliver det mere ensporet og den generelle livredning mindskes. Vi træner udelukkende havlivredningsdiscipliner. Der indgår en del løb og konditions træning.

Træningen vil blive meget tekniks anlagt og vi træner de samme små/større tekniske dele igen og igen.

Forhåbentlig kan vi træne ved stranden så meget som muligt for at få den optimale modstander.

Det skal stadig være sjovt, men vi træner for at blive så gode som muligt.

Diciplinerne vil være:

 • Løb – svøm – løb (surf race)
 • Board race
 • Beach sprint 70m
 • Beach flag
 • Oceanman/oceanwoman (svøm/board/løb)

Holdkapper: Taplin relay (oceanman), borad relay, 4*70m beach sprint.

For junior vil vi afprøve surfski (livredningskajak)

 

Surfski træning (12+)

Surfski er en kajak som er egnet til at ro i bølger med. Den bruges bla. til livredningskonkurrencer. Til DM er der åbent op for at vores ældste livredderbørn må stille op i surfski. De skal dog være 12 år. Klubben vurdere dog om børnene har den fysiske størelelse og om de har kræfter til at kunne styrer surfskien. Derfor vil enkelte under 12 år også kunne være med til træning.

Træningen er delt på to hold, pga vi kun har 4 surfski og flere der ønsker at ro. Om trisdagen med Kurt og Henrik lægges der vægt på teknik og på at få roet nogle lange ture. Om onsdagen med Anja trænes der primært starter og mindre ture i banerne foran kajakklubben.

 

Voksen Liv/svøm (Krüger Stafet)

Formålet med voksen livreding og svømning i søen er først og fremmest at få trænet op til Krÿgerstafetten og at styrke individuelle svømmekompetencer.

 • Åbenvands crawl
 • At kunne navigere i åbent vand
 • Forståelse for sikkerheden på det åbne vand
 • Kunne svømme 500 meter

Derudover afholder vi DM i Rødbyhavn i år, så der åbnes op for træning af livredningsdisciplinerne også. Det er ikke et krav at deltage i DM (som master), men det kunne være mega sejt!

 • Boardrace, 600m padle på board
 • Surfski, 800m på en kajak hvor man sidder ovenpå
 • Surfrace, 400m svømning
 • 90m beach sprint
 • Oceanmann, de fire ovenstående – også hold holdkap.
 • Beachflag, et udskilningsløb i sandet.
 • Tuberescue, 4 pers. (Nr 1 svømmer 200m til bøje, 2. henter nr. 1 m/torpedo og finner. Nr. 3 og 4 slæber nr. 1 op på land fra ½m vand)
 • Board recsue, nr 1 svømmer 200m til bøje, nr. 2 henter nr 1 med et board
 • 4*90m beach sprint, løb i sand.

Vi vil træne alle ovenstående elementer el. det I voksne synes der vil være sjovt at prøve. Kort sagt: vi vil træne det samme som vores børn træner.